BFC วันศุกร์ประเสริฐ ปี 2016

Friday (วันศุกร์) at 19:00– 21:30 น.

ณ. อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3

คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ

(สแกน QR Code facebook event ที่นี่) อ่านบทความย้อนหลัง