แผนที่เดินทางไปค่ายอนุชน ครั้งที10/2016

 

นับถอยหลังอีก 1 วัน ค่ายอนุชนสามัคคีธรรมสัมพันธ์ "Wake Up" ครั้งที่ 10/2016 จะเริ่มขึ้น

หัวข้อ "Wake up" ครั้งที่ 10
"บัดนี้เป็นเวลาที่เราควรจะตื่นจากหลับแล้ว"
วันที่: 4-7 เมษายน 2016
ณ. ค่ายดวงหทัย อ.บ้านคา จ. ราชบุรี

เด็กๆอนุชนจากคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพสนใจร่วมค่ายสามารถลงทะเบียนได้ดังนี้ (วันอาทิตย์นี้เปิดรับสมัครวันสุดท้ายหรือติดต่อหน้าค่าย)

1. รอบแรก - โต็ะปฏิคม ชั้น1 อาคารแห่งความรัก ติดต่อ (คุณอรญา) 084-915-1087,(คุณวัน) 086-770-5923

2. รอบสอง - โต็ะเคาเตอร์ปฏิคม ชั้น 2 อาคารศรัทธวิหาร ติดต่อ (คุณอรญา) 084-915-1087 ,(คุณซาฟัส) 081-889-9550

3. สำนักงานคริสตจักร โทร. 02-331-2530 ต่อ 101

 

 อ่านบทความย้อนหลัง