อันตราย!!! จากการใช้โฟมพลาสติกมาใส่อาหาร

ข้อมูลดีๆ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่พูดถึงอันตราย จากการใช้โฟมมาใส่อาหาร โดยเฉพาะ อาหารที่มีความร้อน ดูแล้วแนะนำให้เลิกใช้โฟมใส่อาหารดีที่สุด­

อันตรายของภาชนะโฟม ต่อสุขภาพ

ในประเทศไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ออกคำเตือนหลายๆ ครั้งแล้วว่า ภาชนะโฟมบรรจุเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สารสไตรีนจากกล่องโฟม ที่ปนเปื้อนในอาหารเป็นสารก่อมะเร็งเต้านม และ มะเร็งต่อมลูกหมาก

 ถ้ากินอาหารจากกล่องโฟมวันละอย่างน้อย ๑ มื้อ ติดต่อกันเป็นเวลา ๑๐ ปี จะมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงกว่าคนปกติ ๖ เท่า และสารสไตรีนจากกล่องบรรจุอาหารจะออกมามากกว่าปกติในกรณีต่อไปนี้

  • อุณหภูมิ ร้อน หรือ เย็นจัด
  • อาหารมัน หรือ ทอด
  • เวลาที่สัมผัสอาหาร

 อ่านต่อได้ที่: http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=2397

 

ข้อพระคัมภีร์หนุนใจ

(อพยพ. 15:26 [Thaisv])
พระองค์ตรัสว่า “ถ้าเจ้าใส่ใจฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าและทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์อีกทั้งเงี่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้วโรคต่างๆซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่คนอียิปต์นั้นเราจะไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าเลยเพราะเราคือยาห์เวห์แพทย์ของเจ้า
 
(สดุดี. 121:7-8 [Thaisv])
พระยาห์เวห์จะทรงอารักขาท่านให้พ้นภยันตรายทั้งสิ้น พระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่าน
พระยาห์เวห์จะทรงอารักขาการเข้าออกของท่าน ตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิตย์
 อ่านบทความย้อนหลัง