กล้าลุกขึ้นมาช่วยคนอื่น
ศ.จ. สมเกียรติ กิตติพงศ์

วันนี้(21 มกราคม 2007)ฟังอาจารย์สุชาติ เทศนาเรื่องพระเจ้าทรงเรียกกิเดโอน มาเป็นผู้ช่วยคนอิสราเอล ปลดปล่อยพวกเขาจากการกดขี่ข่มเหงของชาวมีเดียน คนมีเดียนยกทัพใหญ่มาเป็นแสนๆ ในขณะที่คนยิวกลัวหัวหด พอเขาร้องเรียกความช่วยเหลือพระเจ้าก็ทรงเมตตา (ผู้วินิจฉัย 6) ผมก็ขอเขียนบทกลอน บรรยายความเป็นโคลงสี่สุภาพดังนี้
  • มากมายรายรอบด้วย มีเดียน
   เข้าบุกรุกเบียดเบียน ทุ่งข้าว
   เก็บองุ่นแทะแกะเตียน ริบหมด
   ยิวเจ็บปวดรวดร้าว จึ่งร้องทูลขอ
  • พระองค์ทรงเรียกใช้ กิเดโอน
   เสียสละกระโจน ช่วยกู้
   ให้ถอนรากถอนโคน ผู้รุก รานเฮย
   ใช้ยุทธศาสตร์ฉลาดสู้ แบบไท้ให้มา
  • มากศึกฮึกผนึกเข้า มาหา
   อย่าขลาดขยาดหวาดผวา พ่ายแพ้
   พระบุกปลุกลุกมา สู้ศึก
   ทรงขอ บ่ ท้อแท้ แต่ไว้ใจพระองค์


  โคงสี่สุภาพ 21-01-2007

 อ่านบทความย้อนหลัง