แม่ทัพของเรา

อ. ปริญญา เกื้อหนุน

 

พระเจ้าเท่านั้นสร้างฝันให้บรรเจิด ก่อให้เกิดฝันเป็นจริงสุดยิ่งใหญ่
รวมความคิดอดทนและอดใจ ทำอะไรสามัคคีมีรักมั่น
เป็นผู้นำที่ดีที่เชื่อฟัง ฝ่าฟันทั้งโรมรันและรักมั่น
อุปสรรคมากมายต่างฝ่าฟัน เชื่อพระองค์เป็นตะวันที่นำทาง

เมื่อพระเจ้าเข้าไปถิ่นทุรกันดาร ต้องทำงานยุ่งยากสุดสะสาง
จงคอยฟังพระองค์ที่สอนสั่ง เป็นทุกอย่างให้ชีวิตคิดรับใข้
พระเจ้าคือแม่ทัพกำกับศึก วางแผนปราบศึกผนึกเอาไว้
เหล่าไพร่พลรวมกันทั้งใจกาย ได้ง่ายดายด้วยฤทธ์อำนาจประกาศชัย

 อ่านบทความย้อนหลัง