กินมันฝรั่งมาก เสี่ยงความดันเลือดสูง

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์

 

วารสารการแพทย์อังกฤษรายงานว่า ผู้ใหญ่ไม่ว่าหญิงหรือชาย หากกินมันฝรั่ง ไม่ว่าจะต้ม ปิ้ง หรือบด รวมทั้งแท่งมันฝรั่งทอด อาจมีส่วนทำให้ความดันเลือดสูงขึ้น

งานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์อเมริกา กล่าวว่า หากชั่วเพียงแต่ลดการกินมันฝรั่งลง สักมื้อเดียวในวันหนึ่ง ก็จะทำให้ความดันลดลงอย่างเห็นได้ มันฝรั่งเป็นอาหารที่ชาวโลกรับประทานมากที่สุดอย่างหนึ่งและเมื่อเร็วๆนี้เอง มันยังถูกบรรจุอยู่ในโครงการอาหารบำรุงสุขภาพของรัฐบาลอเมริกาเสียด้วยซ้ำ เพราะเหตุที่มันมีโปแตสเซียมอยู่สูง แต่ตอนนั้นยังไม่มีการศึกษาถึงมันฝรั่งกับโรคความดันเลือดสูง นักวิจัยได้ชี้ว่า มันฝรั่งมีตัวชี้วัดว่าเป็นอาหารที่กินแล้ว ทำให้ความดันเลือดสูง เมื่อเทียบกับผัก ผลไม้อย่างอื่น แถมทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงด้วย

 

 

ข้อคิด ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 14.27

เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลย

 

 อ่านบทความย้อนหลัง