การประชุมประจำปี องค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ ปี 2016

BangkokFellowship Annual Conference 2016

 

สู่ปี 2020 มุ่งเพิ่มพูนทั่วไทย 
โดย "สร้างสาวก สร้างเซลล์ สร้างคริสตจักร"

วันศุกร์ที่15-18 กรกฏาคม 2016 นี้ แล้วพบกัน..เพื่อมุ่งเพิ่มพูนทั่วไทย

 อ่านบทความย้อนหลัง