เรื่องน่ารู้ 6

(ฟักเขียว)

 

ที่มา- นสพ.เดลินิวส์

ฟักเขียวเป็นพืชล้มลุกประเภทไม้เถานิยมปลูกในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ คนไทยเมื่อก่อนจะกินฟักเขียวเพื่อช่วยแก้พิษจากเนื้อสัตว์หรือเนื้อปลา บางแห่งนำเมล็ดมาช่วยแก้อาการบวมน้ำ อาการฟกช้ำ ส่วนสรรพคุณทางสมุนไพร ใบจะช่วยรักษาแผล คนไทยเมื่อก่อนบางแห่งจะนำมาช่วยรักษาแผลมีหนองตกสะเก็ด ด้วยการใช้เมล็ดที่ตากแห้งและล้างสะอาดแล้วประมาณ 30 กรัม นำต้มกับน้ำ ใช้ทาหรือชะล้างบาดแผล ส่วนใบจะนำมาขยี้ประคบบริเวณที่ผึ้งต่อยเพื่อแก้พิษ เป็นต้น


ข้อพระคัมภีร์หนุนใจ

4. และในวันนั้นเจ้าจะกล่าวว่า "จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ จงร้องทูลออกพระนามของพระองค์ จงประกาศบรรดาพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย จงป่าวร้องว่าพระนามของพระองค์เป็นที่เชิดชู" (อิสยาห์ 12.4)
 อ่านบทความย้อนหลัง