เรื่องน่ารู้ 8

 

ดาวเรือง

 ที่มา- นสพ.เดลินิวส์

ดาวเรืองเป็นพันธ์ไม้พื้นเมืองของประเทศเม็กซิโกเป็นไม้ล้มลุก มีอายุ 1 ปี ทั้งต้นเมื่อนำมาขยี้จะมีกลิ่นเหม็น จึงทำให้แมลงไม่ค่อยมารบกวน ขยายพันธ์ด้วยเมล็ด เจริญเติบโตได้เร็ว ชอบดินร่วน ระบายน้ำได้ดี มีความชื้นปานกลาง และชอบแสงแดดแบบเต็มวัน ดอกและรากมีรสขมเผ็ดเล็กน้อย มีฤทธิ์เป็นยาเย็น ออกฤทธิ์ต่อปอดและตับ ในตำราการแพทย์แผนไทย ดอกใช้เป็นยาฟอกเลือด เช่นเดียวกับในประเทศอินเดียจะใช้น้ำคั้นจากช่อดอกเป็นยาฟอกเลือด คนไทยในอดีตจะนำมาแก้อาการเวียนศรีษะ ด้วยการใช้ดอกประมาณ 3-10 กรัม ต้มกับน้ำดื่ม เป็นต้น


ข้อพระคัมภีร์หนุนใจ

10 ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามบัญญัติของเรา ท่านก็จะยึดมั่นอยู่ในความรักของเรา เหมือนดังที่เราประพฤติตามพระบัญญัติของพระบิดาเรา และยึดมั่นอยู่ในความรักของพระองค์  (ยอห์น 15.10)  อ่านบทความย้อนหลัง