ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ ขอเชิญพี่น้องร่วมการนมัสการพระเจ้า และร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2016
ณ คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ 
@อ่อนนุช 24

รอบนมัสการ 1: เริ่มเวลา. 07.45 น. (อาคารแห่งความรัก ชั้น 2)
รอบนมัสการ 2: เริ่มเวลา. 10.30 น. (อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3)

  อ่านบทความย้อนหลัง