คริสตมาส BFC "จากฟ้ามาดิน" 2016 ช่วงบ่าย (แยกเขต): เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

 

เชิญพี่น้องสมาชิกทุกท่าน ร่วมงานคริสตมาส (แยกเขต) เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรม/เกมส์สันทนาการ ร้องเพลงคริสตมาส รักษาผู้ป่วย แลกของขวัญ และมี อาหารว่างและรับประทานอาหารร่วมกันสำหรับพี่น้องด้วย ในบรรยากาศสบายๆ ในวันคริสตมาส ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

เขต 01 - ณ.ห้องกลุ่มกิจการ
เขต 02- ณ.ห้องประชุมกรรมการ
เขต 03- ณ.บ้านคุณแม่นันดา 
เขต 04- ณ.อาคารศรัทธวิหาร ห้องประชุม ชั้น 3
เขต 05-ณ. ลานรับประทานอาหาร อาคารแห่งความรัก ชั้น 1
เขต 06- ณ. ลานรับประทานอาหารอาคารศรัทธวิหาร ชั้น 2
เขต 07- ณ. ห้องกลุ่มบุรุษ L201
เขต 08- ณ. อาคารแห่งความรัก ห้องนมัสการ ชั้น 2

BFC Youtube: bangkokfellowship
BFC Website: bangkokfellowship.com
BFC LINE Official: @bangkokfellowship
 

  อ่านบทความย้อนหลัง