นมัสการ วันอาทิตย์ 21 พฤษภาคม 2017 (รอบที่ 1)

ผู้นำนมัสการ: คุณ นวลหงส์ สิงห์ชาคำ
เวลา: 07.45 น.
อาคารแห่งความรัก ชั้น 2

 
  อ่านบทความย้อนหลัง