นมัสการ วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม 2017 (รอบที่ 2)

ผู้นำนมัสการ: คุณ กิตติ เอี่ยมวิจิตร
"ความรักมั่นคงของพระเจ้าดีกว่าชีวิต"
  อ่านบทความย้อนหลัง