คำเทศนา อาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017

ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา
"ผ้าคาดเอวผืนใหม่"
(เยเรมีย์ 13:1-3)
  อ่านบทความย้อนหลัง