นมัสการ วันอาทิตย์ 4 มิถุนายน 2017 (รอบที่ 1)

ผู้นำนมัสการ: คุณ นวรัตน์ รัตนโกสินธุ์
เวลา: 07.50 น.
อาคารแห่งความรัก ชั้น 2
  อ่านบทความย้อนหลัง