นมัสการ วันอาทิตย์ 4 มิถุนายน 2017 (รอบที่ 2)

ผู้นำนมัสการ: คุณ ซาฟัส สุริยะทัศน์
(โรม 5.2)
  อ่านบทความย้อนหลัง