คำเทศนา อาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2017

ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์
"รอดโดยพระคุณ เพราะความเชื่อ"
(เอเฟซัส 2.5-10)

 


 อ่านบทความย้อนหลัง