นมัสการ วันอาทิตย์ 11 มิถุนายน 2017 (รอบที่ 2)

ผู้นำนมัสการ: คุณ เลดี้ คะระนันทร์
"ขอเพิ่มพูนท่านทั้งหลาย"
  อ่านบทความย้อนหลัง