คำเทศนา อาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2017

ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์
"รัก..ของพระบิดา"
(1 ยอห์น 4.7-10)
  อ่านบทความย้อนหลัง