คำเทศนา อาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2017

ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา
"ผู้ที่แสวงหาจะได้ชีวิต"
(เศฟันยาห์ 2:3-5)

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/g2hRji8Aw30" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 


 อ่านบทความย้อนหลัง