คำเทศนา อาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2017

"อย่าทำรูปเคารพ สำหรับตน"
โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข
คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ

 

 
  อ่านบทความย้อนหลัง