พิธีเปิด และการประชุมองค์กร สามัคคีธรรมกรุงเทพ ปี 2017 ครั้งที่ 9

การประชุมองค์กรคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ ปี 2017 ครั้งที่ 9
(สู่ปี 2020 มุ่งเพิ่มพูนทั่วไทย)

วันศุกร์ที่ 7-10 กรกฎาคม 2017
เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป
ณ. สามัคคีธรรมกรุงเทพ

 

 
  อ่านบทความย้อนหลัง