คำเทศนา อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2017

ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์
"คนพิเศษของพระองค์"
(สดุดี 8.3-6)
  อ่านบทความย้อนหลัง