คำเทศนา อาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017 (ประชุมองค์กร 2017)

ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์
"มีพระคริสต์ วิกฤติคือโอกาส"
(ยอห์น 2.11-11)
 

  อ่านบทความย้อนหลัง