คำเทศนา อาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2017

ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา
"พบพระเยซู ชีวิตมีค่า"
(1 เปโตร 2.1-10)

 


 อ่านบทความย้อนหลัง