คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2017


หัวข้อ "ไว้ใจพระเยซู"
โดย คุณสุเมตตา ซาทู
  อ่านบทความย้อนหลัง