นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2017

โดย คุณกิตติ เอี่ยมวิจิตร
คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bXoZz2nSYeU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 อ่านบทความย้อนหลัง