นมัสการ วันอาทิตย์ 6 สิงหาคม 2017 (รอบที่ 2)

ผู้นำนมัสการ: คุณ ซาฟัส สุริยะทัศน์
(ยอห์น 14.6)

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eeqPpzpiHCM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 อ่านบทความย้อนหลัง