นมัสการ วันอาทิตย์ 27 สิงหาคม 2017 (รอบที่ 2)

ผู้นำนมัสการ: คุณ เลดี้ คะระนันทร์
"ขอบคุณพระเจ้าเพราะ..ความรักมั่นคง"
(สดุดี 107.21)

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/25R-umBnORk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 อ่านบทความย้อนหลัง