นมัสการ วันอาทิตย์ 10 กันยายน 2017 (รอบที่ 1)

ผู้นำนมัสการ: คุณ นวรัตน์ รัตนโกสินธุ์
เวลา: 07.50 น.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/huUV6HC3D4s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 อ่านบทความย้อนหลัง