ฝึกร้อง เพลง "ใครจะไปบอก"

BFC Choir
บทเพลงสำหรับการประกาศ

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/nsPWze2hgn0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 อ่านบทความย้อนหลัง