ฝึกร้อง เพลง "โอ พระเยซู...ผู้เป็นที่รักเสมอ"

MarieMagdalene/โอ พระเยซูผู้เป็นที่รักเสมอ
BFC Choir
Song: Oh Jesus,the Lover./ โอ พระเยซูผู้เป็นที่รักเสมอ
Tune: อารีดัง
Wording: Somkiat Kittipongse
Music: Samarn Punkaew
Singers:BFC Choir
Bangkok Fellowship Church 14July 2011

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/rUBY2-5pFVY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 อ่านบทความย้อนหลัง