นมัสการ วันอาทิตย์ 17 กันยายน 2017 (รอบที่ 2)

ผู้นำนมัสการ: คุณ ศิรินภา ปัญญา
(เนหะมีย์ 9.5)


 อ่านบทความย้อนหลัง