นมัสการ วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017 (รอบที่ 2)

ผู้นำนมัสการ: คุณ กิตติ เอี่ยมวิจิตร
"ผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่"
(อิสยาห์ 40.31)


 อ่านบทความย้อนหลัง