นมัสการ วันอาทิตย์ 1 ตุลาคม 2017 (รอบที่ 2)

ผู้นำนมัสการ: คุณ ซาฟัส สุริยะทัศน์
(สดุดี 91.14)


 อ่านบทความย้อนหลัง