คำเทศนา อาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017

ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์
"สู่แผ่นดินพระสัญญา 2"
(กันดารวิถี 13:25-33 /14:6-10)


 อ่านบทความย้อนหลัง