คำเทศนา วันอาทิย์ ที่ 15 ตุลาคม 2017

โดย มน เชษฐชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข 

คริสตจักร สามัคคีธรรมกรุงเทพ






 อ่านบทความย้อนหลัง