คำเทศนา อาทิตย์ 3 มิถุนายน 2018

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/yYbaIBk6ocI" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

 อ่านบทความย้อนหลัง