นมัสการ วันอาทิตย์ 24 ธันวาคม 2017 (รอบที่ 2)

ผู้นำนมัสการ: คุณ ซาฟัส สุริยะทัศน์

"ชาวโลกทั้งหลาย ชื่นใจยินดี"


 อ่านบทความย้อนหลัง