นมัสการ วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม 2017 (รอบที่ 1)

ผู้นำนมัสการ: คุณ ศิรินภา ปัญญา

เวลา: 07.45 น. อาคารแห่งความรัก ชั้น 2


 อ่านบทความย้อนหลัง