นมัสการ วันอาทิตย์ 7 มกราคม 2018 (รอบที่ 1)

ผู้นำนมัสการ: คุณ นวรัตน์ รัตนโกสินธุ์

เวลา: 07.50 น.


 อ่านบทความย้อนหลัง