นมัสการ วันอาทิตย์ 7 มกราคม 2018 (รอบที่ 2)

ผู้นำนมัสการ: คุณ ซาฟัส สุริยะทัศน์

"มานมัสการ เทิดทูนพระนามพระองค์"


 อ่านบทความย้อนหลัง