นมัสการ วันอาทิตย์ 28 มกราคม 2018 (รอบที่ 2)

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RDCnhd3Zf6c" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

 อ่านบทความย้อนหลัง