ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 52

ชั้นเรียนสาวก (พระคัมภีร์) บทเรียนชั้นสาวก "กิจการ"

ณ. อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30-17.00 น.

ณ. อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 2 ทุกวันอังคาร เวลา 19.30-21.00 น. 

 

  อ่านบทความย้อนหลัง