BFCO ประชุมองค์กร การแสดงพิเศษ "สามัคคีธรรมหนองฝ้าย"

ปี 2018

"พันธกิจสามัคคีธรรมหนองฝ้าย"

(สู่ปี 2020 มุ่งเพิ่มพูนทั่วไทย)

"จงเฝ้ารอและเร่งวันของพระเจ้า"

วันที่: 26-30 กรกฎาคม 2018

 


 อ่านบทความย้อนหลัง