นมัสการ วันอาทิตย์ 29 กรกฎาคม 2018 (รอบที่ 2)

"พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่"

ผู้นำนมัสการ: ศบ ศิลา เรืองภู่


 อ่านบทความย้อนหลัง