คำเทศนา อาทิตย์ 29 กรกฎาคม 2018 "เราใช้ท่านทั้งหลายไป"

ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์

"เราใช้ท่านทั้งหลายไป" (ยอห์น 21.21-23)


 อ่านบทความย้อนหลัง