พิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษา

ศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้กรุงเทพ และเชียงราย ปี 2018

ศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้สาขากรุงเทพ: รุ่นที่ 9 ปี 2016-2017

ศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้สาขาเชียงราย: รุ่นที่ 1 ปี 2016-2017

ติดตามข่าวสารศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้สามัคคีธรรมกรุงเทพเพิ่มเติม http://bftc.bangkokfellowship.com

 


 อ่านบทความย้อนหลัง