BFCO นมัสการ/เทศนาฟื้นฟู ประชุมองค์กร ปี 2018 (วันที่ 29ค่ำ)

ผู้นมัสการ: คจ.สามัคคีธรรมกรุงเทพ

ผู้เทศนา: ศ.บ จุรา

(สู่ปี 2020 มุ่งเพิ่มพูนทั่วไทย)

"จงเฝ้ารอและเร่งวันของพระเจ้า"

วันที่: 26-30 กรกฎาคม 2018


 อ่านบทความย้อนหลัง