คำเทศนา อาทิตย์ 5 สิงหาคม 2018

"เชิญยอพระเกียรติพระเจ้า"

ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์

"เชิญยอพระเกียรติพระเจ้า"

(สดุดี 34.3 , ยอห์น 12.1-9)


 อ่านบทความย้อนหลัง